Category: รถเครน

ทำงานกับ “รถเครน” เช่นไรให้ไม่เป็นอันตรายสูงสุด

“รถเครน” นับว่าเป็นเครื่องจักรที่ใช้สำหรับย้ายที่วัตถุต่างๆที่มีรูปร่างแข็งแรงและก็มีน้ำหนักมากมาย โดยสามารถย้ายที่วัตถุได้อย่างมากมาย ในลักษณะของแข็งหรือของเหลวที่ใส่อยู่ในภาชนะที่แข็งแรงรวมทั้งมีความปลอดภัยสูง โดยรถเครนจะมีวิธีการเปลี่ยนที่วัตถุในแนวตั้ง แล้วก็มีการเขยื้อนรอบๆไปๆมาๆตามลักษณะแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้รูปแบบการทำงานของรถเครนจะดำเนินการผ่านทางเส้นสลิง