Day: September 7, 2017

25 อาการที่เป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้ล้างพิษตับ

ร่างกายของเราในแต่ละวันจะได้รับสารพิษต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาจากการรับประทานอาหาร ที่มีสารกันบูด สารปรุงรส ยาฆ่าแมลง เชื่อรา มาจากการสูดดม การซึมผ่านผิวหนัง หรือแม้แต่มาจากการที่ร่างกายลิตสารพิษเอง เป็นต้น โดยสารพิษทั้งหมดนี้จะถูกส่่งไปที่ตับ เพื่อทำการขจัดสารพิษ ถ้าตับทำงานไม่ทัน สารพิษจะเข้าสู่กระแสเลือดและเคลื่อนที่ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เราเกิดโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆมากมายตามมา นั่นก็คืออาการที่เป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้ล้างพิษที่ตับ เพราะร่างกายอาจล้างเองไม่ทัน จึงต้องมีการรับประทานผักผลไม้หรืออาหารเสริมเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการล้างตับให้ดีขึ้น